Puraga | O CABALO DE PURA RAZA GALEGA E BENESTAR ANIMAL NO TRANSPORTE
6490
post-template-default,single,single-post,postid-6490,single-format-standard,mkd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx child-child-ver-1.0.0,onyx-ver-1.8,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

O CABALO DE PURA RAZA GALEGA E BENESTAR ANIMAL NO TRANSPORTE

O CABALO DE PURA RAZA GALEGA E BENESTAR ANIMAL NO TRANSPORTE

Rexistro Xenealóxico as incorporacións de exemplares ou as baixas, tanto por venda como por morte, facendo chegar o impreso correspondente. Estes impresos pódense descargar desde a páxina web, WWW.PURAGA.ES, no apartado Documentación, Impresos oficiais, ou ben solicitalos á propia oficina.
REGULAMENTO CE 1/2005
QUEDA PROHIBIDO TRANSPORTAR:
 Animais feridos ou enfermos
 Animais que non poidan desprazarse por si mesmos sen axuda
 Eguas con 90% de xestación superado (311 días de xestación do total de 346 días)
 Animais xóvenes cuxo embigo non haxa cicatrizado completamente
ESTÁ PROHIBIDO:
 Golpear ou dar patadas aos animais
 Aplicar presión nos puntos sensibles dos animais (ex. Torcer o rabo en bovinos)
 Colgar os animais por medios mecánicos
 Levantar ou arrastras aos animais pola cabeza, as orellas, as patas, o pelo ou manipulalos de xeito que se lles cause dor ou sufrimento
 Utilizar pinchos ou outros instrumentos puntiagudos
 A pica eléctrica só poderá usarse con bovinos ou porcinos adultos.
 Non poden atarse os animais que non estén acostumados: (équidos sen desbravar)
CONDICIONES XENERALES NO TRANSPORTE:
DENSIDADE DE CARGA PARA EQUIDOS:
 Cabalos adultos: 1,75m²(0,7×2,5m)
 Potros (6-24 meses): 1,2²(0,6×2 m)
 Ponies 1m² (0,6x 1,8m)
 Potrillos (0-6 meses): 1,4 m² (1×1,4m)
Debe existir espacio e altura suficiente para que todos os animais poidan estar de pe na súa posición natural, e non se lles impida en ningún momento a posibilidade de moverse.
OS VEHICULOS:
 Provistos de RAMPAS axeitadas: non deslizantes, cunha pendiente que non exceda os 20 grados, sen escalón e con proteccións laterais
 TEITO e VENTILACIÓN SUFICIENTE
 CHAN NON DESLIZANTE
TRANSPORTARANSE SEPARADOS:
 Machos e femias sexualmente maduros (équidos 12meses)
 Animais de especies diferentes ou tamaños ou idades moi diferentes
 Animais hostis entre sí
 Animais atados e non atados
EXCEPCIÓN: As crías lactantes poden viaxar xunto coa nai ou nodriza.
TRANSPORTE DOS ÉQUIDOS:
 Os ÉQUIDOS NON DESBRAVADOS (os que non están acostumados a ser atados ou levados polo cabestro) transportaranse en grupos de non máis de 4 animais
 Os ÉQUIDOS DESBRAVADOS de MÁIS DE 8 MESES teñen que levar CABESTRO durante o transporte
 Os ÉQUIDOS NON se permite o seu transporte EN VEHÍCULOS DE MÁIS DUN ANDAR
EXCEPCIÓN: cando non se transporta ningún animal no andar superior, e a altura mínima do compartimento inferior é de, mínimo, 75cm por encima da altura do cabalo máis alto.
CONDICIONS ADICIONAIS PARA O TRANSPORTE DE MÁIS DE 8HORAS:
PROHIBIDO TRANSPORTAR:
 Équidos non desbravados
 Équidos de menos de 4meses de idade(excepto crías que viaxen coas nais)
ÉQUIDOS EN COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES
 Cabalos desbravados de máis de 8 meses deben de ir en compartimentos individuais e levar cabestro
POTROS
 Os potros (hasta 24meses) deben dispoñer de espacio suficiente para tumbarse
LEY 32/2007, de 7 noviembre, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio.
INFRACCIONS MOI GRAVES
 Incumplimiento coas normas de benestar animal provocando tortura ou morte do animal
 Suministro de documentación falsa as autoridades
→Sancións de ata 100.000€
INFRACCIONS GRAVES
 Incumplimiento coas normas de benestar animal provocando lesións permanentes, deformacións, ou defectos graves nos animales
 Manter aberta una explotación, transportar ou sacrificar animais sin autorización administrativa
 Oposición, obstrucción ou falta de colaboración nas inspeccións ou controis ás autoridades, cando se impida ou dificulte gravemente a súa realización
→Sancións de ata 6.000€
INFRACCIONS LEVES
 Incumprimiento coas normas de benestar animal sempre e cando non se provoquen lesións permanentes, deformacións, defectos graves ou a morte dos animais
 Oposición, obstrucción ou falta de colaboración nas inspeccións ou controis das autoridades cando non impida ou dificulte gravementea súa realización
→Sancións ata 600€

O CABALO DE PURA RAZA GALEGA e BENESTAR ANIMAL NO TRANSPORTE